Relay Thời Gian Timer Số Omron H5CX-L8-N

Giá bán: Liên hệ

    Mua hàng
    Timer số, size 48×48, đa chức năng
    H5CX-A-NĐa chức năng, hiển thị số, 6 số, size:48×48, 0.00000 … 99999.9
    H5CX-L8-NĐa chức năng, hiển thị số, 4 số, size:48×48, 0.00000 … 99999.9, gắn trên đế tròn 8 chân
    H5CZ-L8Đa chức năng, 4 số, size:48×48, 0.000 … 999.9 , dùng đế 8 chân tròn (New)