Relay Thời Gian Timer Số H5CN-XCN

Giá bán: Liên hệ

    Mua hàng
    Timer số, size 48×48, đơn giản
    H5CN-XANĐơn giản kinh tế, hiển thị số, 4 số cơ, size:48×48, 00.00 … 99.99s
    H5CN-XBNĐơn giản kinh tế, hiển thị số, 4 số cơ, size:48×48, 0.1 … 999.9s
    H5CN-XCNĐơn giản kinh tế, hiển thị số, 4 số cơ, size:48×48, 1s … 99min 59s