Cảm Biến Nhiệt Độ E52MY-PT30C

Giá bán: Liên hệ

  Mua hàng
  Cảm biến nhiệt độ
  E52-CA1DYThermocouple, nhỏ, có ren gắn M6, dây dài 2m
  E52MY-CA6DThermocouple, dài 100mm, f 4.7mm, dây dài 2m
  E52MY-CA15DThermocouple, dài 150mm, f 4.7mm, dây dài 2m
  E52MY-CA10CThermocouple, dài 100mm, f 6.3mm (dạng củ hành)
  E52MY-CA20CThermocouple, dài 200mm, f 6.3mm (dạng củ hành)
  E52MY-CA30CThermocouple, dài 300mm, f 6.3mm (dạng củ hành)
  E52MY-PT10CPt100, dài 100mm, f 6.3mm (dạng củ hành)
  E52MY-PT15CPt100, dài 150mm, f 6.3mm (dạng củ hành)
  E52MY-PT20CPt100, dài 200mm, f 6.3mm (dạng củ hành)
  E52MY-PT30CPt100, dài 300mm, f 6.3mm (dạng củ hành)