Cảm Biến Nhiệt Độ E52-CA1DY

Giá bán: Liên hệ

  Mua hàng
  Cảm biến nhiệt độ
  E52-CA1DY Thermocouple, nhỏ, có ren gắn M6, dây dài 2m
  E52MY-CA6D Thermocouple, dài 100mm, f 4.7mm, dây dài 2m
  E52MY-CA15D Thermocouple, dài 150mm, f 4.7mm, dây dài 2m
  E52MY-CA10C Thermocouple, dài 100mm, f 6.3mm (dạng củ hành)
  E52MY-CA20C Thermocouple, dài 200mm, f 6.3mm (dạng củ hành)
  E52MY-CA30C Thermocouple, dài 300mm, f 6.3mm (dạng củ hành)
  E52MY-PT10C Pt100, dài 100mm, f 6.3mm (dạng củ hành)
  E52MY-PT15C Pt100, dài 150mm, f 6.3mm (dạng củ hành)
  E52MY-PT20C Pt100, dài 200mm, f 6.3mm (dạng củ hành)
  E52MY-PT30C Pt100, dài 300mm, f 6.3mm (dạng củ hành)