Màn Hình Cảm Ứng LCD Omron NT21-ST121B-E

Giá bán: Liên hệ

    Mua hàng
    NT11-SF121B-EV1LCD 100×40 mm, có chiếu sáng nền, 4 dòng 20 ký tự, 4 phím điều khiển chức
    năng và bàn phím đặt số liệu, 250 trang màn hình, IP65. Có cổng nối máy in.
    NT21-ST121B-ELCD 5,2″, 260×140 dots, Monochrome STN, 3999 trang màn hình, Dung lượng nhớ chương trình : 512KB. Diện tích hiển thị thực: 117x63mm