Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5CZ-C2ML

Giá bán: Liên hệ

  Mua hàng
  Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ
  E5CSL-RTCLọai kinh tế nhất, size 48 x 48, PID, ON-OFF, đầu vào can nhiệt loại K, ngõ ra relay. 1 dòng hiển thị
  E5CWL-R1TCLọai kinh tế nhất, size 48 x 48, PID, ON-OFF, đầu vào can nhiệt loại K, ngõ ra relay. 2 dòng hiển thị, 1 ngỏ Alarm
  E5CZ-R2TNgỏ vào Pt100, Thermocouple, size 48×48, điều khiển ON/OFF hoặc PID, 2alarm, 2 dòng hiển thị, Nguồn cấp 100-240VAC.Không gắn thêm option board
  E5CC-QX2ASM-800LED Trắng, độ tương phản tăng 1,5 lần. Ngỏ vào multi: Pt100,Thermocouple,
  Analogs, size 48 x 48, điều khiển ON/OFF hoặc PID, 2 alarm,2 dòng hiển thị
  (NEW)
  E5CC-RX2ASM-800
  E5CC-CX2ASM-800
  E5CZ-R2MTNgỏ vào Pt100, Thermocouple, size 48×48, điều khiển ON/OFF hoặc PID,
  2 alarm, 2 dòng hiển thị, Nguồn cấp 100-240VAC
  E5CZ-Q2MT
  E5CZ-C2MTNgỏ vào Pt100, Thermocouple, Analog, size 48×48, điều khiển ON/OFF hoặc
  PID, ngõ ra rơle, 2 alarm, 2 dòng hiển thị
  E5CZ-C2ML
  E5EC-QX2ASM-800Giá Tốt Nhất. LED Trắng, độ tương phản tăng 1,5 lần. Ngỏ vào Pt100,
  Thermocouple, Analogs, size 48×96, điều khiển ON/OFF hoặc PID, 3 alarm,
  3 dòng hiển thị
  E5EC-RX2ASM-800
  E5AZ-R3TNgỏ vào Pt100, Thermocouple, size 96×96, điều khiển ON/OFF hoặc PID, ngõ ra
  rơle / điện áp , 3 alarm, 2 dòng hiển thị